Tuesday, August 27, 2013

NEW FICTION : They Call it The City of Angels / CHAPTER THREE / A New Serial Novel by Joshua A. TRILIEGI

They Call it The City of Angels

A New Serial Novel by Joshua A. TRILIEGI

Exclusively for Readers of BUREAU of ARTS and CULTURE and
our Three sites in Los Angeles, San Francisco and New York City

All National & International Copy Rights Reserved to the Author
Printed here in English, Armenian and Japanese choose the
language selector to the left for your language.


Chapter Three: JosieJosie was an artist. They had noticed that right away. By the time
she was three, she could sing a tune. By the time she was nine, she
could mimic any dance movement. By the time she was twelve she
could draw realistic pictures that were up to scratch with any adult.
Today is Josie's birthday. Her room is covered in teen beat posters.
Packs of Bubble-Yum chewing gum on the dresser. Photographs of
her girlfriend's at school, at the beach, at the park, award ribbons
from art, dance and singing contests, a letter of recommendation
from an art teacher at the local university, a pair of tennis shoes
in the corner and of course her dozens of sketchbooks filled with
classic portraits of friends, people she observed, objects, places.Her parents had immigrated in the early nineteen sixties, they gave
her an American name, things were going to be hard enough for her
as it was, they figured, she was born here, she's the first American
in our family, lets go with the flow. Her Dad worked at a local factory,
her Mom was a homemaker of the old world style, she sewed, cooked,
gardened and kept the books. Josie was wide open when it came to
discussing friends, school, dreams and the future, but when it cam to
her boyfriends, she never ever told a soul. Not her parents, not her
girlfriends, no one. So when she started dating Louis, who was a few
years older, no one had anything to worry about, because no one knew.
He had that protective quality that some guys have, she felt safe around
him. He was knocked out by her talents, even had her design tattoos for
him and his friends. It was a taboo sort of love, the kind that couldn't
last longer than a summer and it didn't. Louis eventually started dating
girls his age and Josie rebounded with a kid from her own school and
neighborhood. But deep down inside, she still had a love for Louis and
even though he didn't know it, he too was still in love with her.By the time winter came along, they found themselves in the awkward
situation of having to see one another, sometimes in the company of
each others new playmates. At first this seemed easy, smile, wave, a
simple hello or how ya doing ? But after these moments, Louis found
himself troubled, confused, sometimes even angry. He didn't know who
he was angry with, Josie, the new boyfriend or himself, he just knew
that something wasn't exactly settled and it really confused him to the
point where sometimes he couldn't sleep. So, he started to call her up
just to say hi, then Josie's new boyfriend got word of this and reacted
accordingly. One thing led to another and now the boys were talking
about a showdown. The kind that spreads quickly, the word got out,
after a dance at school, they were going to meet and settled this thing.
Josie freaked when she found out, felt guilty, felt responsible and had
no one to tell because this was a part of her life she had always kept
to herself. So the pressure mounted until the night of the dance. At
first Josie said she wasn't going, then she changed her mind and told
Ryan, her new boyfriend that she was going with friends and they could
talk after the dance, hoping this would diffuse the pressure and by then
she could help avoid an actual fight. Though, the way things went only
worsened the situation. Instead of avoiding a fist fight the entire
event
became a drag race through the boulevards of Los Angeles and by the
end of the night a car flipped in mid air up an over the railroad
tracks.Josie's Dad knocked on her bedroom door, no one answered. He called
her girlfriend's parents no one knew what happened. Eventually they got
a call from officer Chuck of the county police department explaining
that
there had a been a terrible accident and could they please come down to
the Harbor hospital to help sort something out. They were unsure about
the identity of a person and needed verification. When Josie's parents
arrived,Chuck was standing in the hallway, clipboard in hand, this was
the most difficult part of his job. He could handle the tough guys, the
smart aleck public, the other cops on the squad, but he couldn't hold
his
water when it came to telling parents that we think your child is dead.
Josies's parents were led into a well lit room, two bodies were laying
on
aluminum stretchers with sheets covering each. The bodies had been
washed
of all blood, but there was nothing that could be done about all the
torn and
mangled flesh. Josie was under one of the sheets, Ryan was under the
other.
It was the first time their parents would ever meet. Eventually they
would
meet again in court and again at the arraignments and again upon Louis's
release from prison. Today is Josie's birthday and if she hadn't died
back in
nineteen seventy-six, she would have been thirty years old. Her dad
closed
the bedroom door, which he kept exactly as it had been the day she died,
wiped his eyes and promised himself that someone was gonna pay for this
pain. By then, he'd lost his wife and by now, he began to lose is mind.MAIN SITE : www.BUREAUofARTSandCULTURE.com

CONTACT : JOHNNYMILWAUKEE@EARTHLINK.NET

LA : www.BUREAUofARTSandCULTURELosAngeles.blogspot.com
BAY AREA : www.BUREAUofARTSandCULTURESF.blogspot.com
NEW YORK : www.BUREAUofARTSandCULTURENY.blogspot.com

Joshua Aaron TRILIEGI 1282 W. Sunset Bd Los Angeles
California USA 90026 Phone Direct : 213 975 0067NEW գեղարվեստական: Նրանք այն անվանում են քաղաքը Angels / ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔ / A New Serial Novel Ըստ Joshua A. TRILIEGI

Նրանք այն անվանում են քաղաքը Angels Նոր Serial Novel Ըստ Joshua A. TRILIEGI բացառապես ընթերցողների բյուրոյի Մշակույթ եւ մեր երեք կայքերի Լոս Անջելեսում, Սան Ֆրանցիսկո եւ Նյու Յորքում բոլոր ազգային եւ միջազգային Copy իրավունքները պաշտպանված են Հեղինակը գլխով Երեք: Josie Josie էր նկարիչ. Նրանք նկատել են, որ հենց հիմա. Ըստ ժամանակ նա եղել երեք, նա կարող է երգել մի մեղեդի. Ըստ ժամանակ նա եղել է ինը, նա կարող է նմանակող ցանկացած պարային շարժումը. Ըստ ժամանակ նա տասներկու նա կարող է նկարել իրատեսական լուսանկարներ, որոնք մինչեւ քորում որեւէ մեծահասակ Այսօր Josie ծննդյան. Իր սենյակում, որը ծածկված է դեռահասը ծեծի պաստառներով. մորթե - Bubble - Յամ Մաստակ է պահարանի. Լուսանկարներ նրա ընկերուհու է դպրոցում, ժամը լողափ, այգու, մրցանակ ժապավեններ են արվեստի, պարի եւ երգի մրցույթներ, նամակով առաջարկությամբ է արվեստի ուսուցիչ տեղական համալսարանի մի զույգ թենիսի կոշիկի անկյունում եւ, իհարկե, իր տասնյակ sketchbooks լցված դասական դիմանկարները ընկերների, մարդիկ, որ նա նկատել է, օբյեկտների, տեղերում : Նրա ծնողները, որ ներգաղթել վաղ տասնինն sixties, տվին նրան Ամերիկյան անունը բաներ են լինելու դժվար բավարար նրա , քանի որ, նրանք նախշավոր նա ծնվել է այստեղ, նա առաջին ամերիկյան մեր ընտանիքի, թույլ է տալիս գնալ հետ հոսքի. Նրա Dad աշխատել տեղական գործարանի նրա Mom էր homemaker հին աշխարհի ոճով, նա Կարված, եփած, gardened եւ պահվում են գրքեր Josie էր լայն բացել, երբ այն գալիս է քննարկում ընկերների, դպրոցի, երազանքների ու ապագայի, բայց երբ ռուլետկա է իր boyfriends, այդպես էլ երբեւէ ասել է հոգին. Ոչ նրա ծնողները, ոչ իր girlfriends, ոչ ոք. Այնպես որ, երբ նա սկսեց dating Louis, որը մի քանի տարի ավելի, ոչ ոք չէր ոչինչ անհանգստանալու, քանի որ ոչ ոք չգիտեր: Նա է, որ պաշտպանական որակը, որ որոշ տղաները ունեն, նա զգաց, անվտանգ են նրան. Նա նոկաուտի է իր տաղանդների, նույնիսկ իր դիզայներական դաջվածքներ են իր եւ իր ընկերների Դա մի տեսակ տաբու սիրո ինչ որ կարող է տեւել ավելի երկար, քան ամռանը, եւ այն չի. Louis, ի վերջո, սկսվեց Ծանոթություն աղջիկներին իր տարիքը եւ Josie rebounded հետ երեխայի, իր սեփական դպրոցն ու բակերը. Սակայն խորը վար ներսում, նա դեռ մի սեր Լուի եւ թեեւ նա չգիտեր այն, որ նա շատ էր սիրում նրան. Մինչեւ ձմեռային եկավ մեկտեղ, նրանք հայտնվել են անհարմար իրավիճակում ունենալու տեսնել մեկին այլ, երբեմն ընկերության միմյանց նոր Playmates. Առաջին հայացքից այս էր հեշտ, ժպիտը, ալիքը, մի պարզ ողջույն, կամ ինչպես ya անում. Բայց հետո այդ պահերին, Louis գտել ինքը մտահոգված, շփոթված, երբեմն նույնիսկ զայրացած. Նա չգիտեր, որ նա զայրացած է, Josie, նոր ընկերոջ հետ, կամ ինքն իրեն, նա պարզապես գիտեր , որ մի բան էր, թե հենց կարգավորվի, եւ դա, իրոք, շփոթված նրան կետում, որտեղ երբեմն նա չէր կարողանում քնել. Այնպես որ, նա սկսեց զանգահարել նրան պարզապես ասել hi, այնուհետեւ Josie նոր ընկերոջ էլ խոսքը, եւ արձագանքել համապատասխան Մի բան հանգեցրել մյուսը, եւ հիմա տղաները խոսում էին մի showdown. Ինչ է, որ տարածվում է արագ, խոսքը դուրս, հետո պարի դպրոցում, իրենք պատրաստվում են հանդիպել եւ բնակություն այդ բանը. Josie գծավոր, երբ նա իմացել են, զգացել մեղավոր, զգացի պատասխանատու է եւ ոչ մեկին ասելու, քանի որ դա եղել է մաս իր կյանքում, նա միշտ պահել է դնում. Այնպես որ ճնշումը մոնտաժված մինչեւ գիշերը պարի. At առաջին Josie ասաց նա չի պատրաստվում, ապա նա փոխել է իր միտքը եւ ասաց Ryan, իր նոր ընկերոջ, որ նա պատրաստվում էր ընկերների հետ, եւ նրանք կարող են խոսել, երբ պարի, հույս ունենալով, որ դա տարածված ճնշումը եւ ապա նա կարող է օգնել խուսափել է փաստացի պայքարում. Չնայած, որ ճանապարհը բաներ էր միայն վատթարացել իրավիճակը. Փոխարենը խուսափելով բռունցքը պայքարել ամբողջ իրադարձությունը դարձավ քաշել մրցավազքը միջոցով Պուրակներ Լոս Անջելեսի իսկ վերջում գիշերը մեքենան շրջված կեսերին օդում, մինչեւ որ ավելի երկաթուղային հետքերով. Josie ծանոթյություններ Dad թակեցի իր ննջարանում դուռը, ոչ ոք չի պատասխանել : Նա կոչ է արել իր ընկերուհու ծնողները ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել. Ի վերջո, նրանք զանգահարեցին սպա Chuck - րդ շրջանի ոստիկանությունում բացատրելով , որ կա մի մի սարսափելի վթարի է եւ կարող է դրանք, խնդրում իջել են նավահանգիստ հիվանդանոց օգնել Ով ինչ - որ բան դուրս. Նրանք վստահ ինքնության անձի եւ անհրաժեշտ ստուգման. Երբ Josie ծնողները գալիս, Chuck կանգնած միջանցքում, clipboard ձեռքին, այս էր ամենադժվար մասը իր աշխատանքի. Նա կարող էր կարգավորել կոշտ guys, որ խելացի Aleck հանրային, այլ cops է ջոկատի, սակայն նա չի կարող զբաղեցնել իր ջուրը, երբ այն գալիս է ասելու, որ մենք ծնողներին, որ Ձեր երեխան մահացել է Josies ծնողները, որոնք առաջնորդվում են մի լավ լուսավորված սենյակում երկու դիակները երեսարկման եւ ալյումինե Պատգարակներ կապնվել թերթերով լուսաբանող ական Մարմիններն էին լվանում է բոլոր արյունը, բայց ոչինչ, որ կարող է անել բոլոր պատռված եւ mangled մարմնում. Josie տակ մեկի թերթերով, Ryan տակ էր, որ այլ էր: Առաջին անգամ նրանց ծնողները երբեւէ հանդիպել. Ի վերջո, նրանք կարող են կրկին ու կրկին դատարանում է arraignments եւ նորից է Լուի ծանոթյություններ ազատելու բանտում. Այսօր Josie ծննդյան, իսկ եթե նա չի մահացել ետ տասնինն յոթանասուն վեց, նա կլիներ երեսուն տարեկան. Նրա հայրը փակել ննջարան դուռը, որը նա պահել այնպես, ինչպես դա եղել է այն օրը, որ նա մահացել է, սրբեց անոր աչքերը, եւ խոստացել է, իր ինչ - որ մեկը եղել է gonna վճարել այդ ցավը. Ըստ այդ նա ուզում կորցրել է իր կնոջը, եւ հիմա, նա սկսեց կորցնել այն միտքը,


MAIN SITE: www.BUREAUofARTSandCULTURE.com Կապ: JOHNNYMILWAUKEE@EARTHLINK.NET LA: www.BUREAUofARTSandCULTURELosAngeles.blogspot.com BAY AREA: www.BUREAUofARTSandCULTURESF : blogspot.com NEW YORK: www.BUREAUofARTSandCULTURENY.blogspot.com Joshua Aaron TRILIEGI 1282 W. Sunset Bd Los Angeles California USA 90026 Հեռ Direct: 213 975 0067


NEW FICTION:彼らはそれ天使/ CHAPTER THREE /ジョシュアA. TRILIEGIによる新連載小説の市コール
彼らは天使の街コール ジョシュアA. TRILIEGIによる新連載小説 排他的に芸術や文化とのBUREAUの読者のために 、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク市で私たちの3つのサイトは、 すべての国立&インターナショナルのコピーは著作権を著者に予約 章三:ジョージー ジョージーは芸術家でした。彼らはすぐに気づいた。時間によって 、彼女は3歳で、彼女は曲を歌うことができます。彼女は9歳の頃には、彼女は どんなダンスの動きを模倣することができます。彼女は12歳の頃には、彼女は どんな大人とスクラッチになりました現実的な絵を描くことができます。 今日ジョシーの誕生日です。彼女の部屋は、十代のビートポスターで覆われている。 バブルヤムチューインガムのパックは、ドレッサーに。の写真 、公園で、ビーチで、学校で賞リボンだ彼女のガールフレンド 、推薦状美術、ダンスと歌のコンテストから 、テニスシューズのペア地元の大学で美術の先生から 彼女の隅に、そしてもちろんで満たされたスケッチブックの数十人 の友人の古典的な肖像画、彼女は観察し、人、物、場所 、彼女の両親は早い1960年代に移住していた、彼らが与えた 彼女のアメリカ人の名前を、物事が彼女のために十分に懸命になるつもりだった 、それがあったように、彼らが考え出し、彼女はここで生まれ、彼女は最初のアメリカの 私たちの家族の中で、流れに行くことができます。彼女のお父さんは地元の工場で働いていた、 彼女のお母さんは旧世界のスタイルの主婦だった彼女は縫い付け、調理、 gardenedや本を保った。ジョシーは、それがに来たときに大きく開いていた 議論の友人、学校、夢と未来が、ときに、それがカム 彼女のボーイフレンドは、彼女はこれまでに魂を言わなかった。ではない彼女の両親ではなく、彼女の 恋人、誰。だから、彼女は少数だった出会い系ルイ、始めたとき 、誰も知らなかったので、歳年上の、誰も、心配することは何もありませんでした。 彼が持っていた保護品質をいくつかの人は、彼女は周りの安全に感じたことを 彼に。彼は、彼女の才能にノックアウトさえのための彼女のデザインのタトゥーあった 彼と彼の友人を。それは愛のタブーソート、できなかったようなものだった 夏よりも長く続くと、それはしませんでした。ルイは、最終的に付き合い始め 、彼の年齢とジョージーは自分の学校やから子供と一緒にはね返っ女の子 近所。しかし、深いダウン内部、彼女はまだルイのために愛を持っていたし、 彼はそれを知らなかったにもかかわらず、彼はあまりにも彼女との愛にまだあった。 時間冬で一緒に来て、彼らは、厄介で自分自身を発見した ものを見るために持っていることの状況ときどきの会社の別の、 お互いの新しい遊び。最初はこれは簡単、笑顔、波、見え こんにちはシンプルまたはどのように屋がやって?しかし、これらの瞬間の後、ルイが見つかり 、時には怒り、混乱、自身が問題を抱えた。彼は誰が知りませんでした 彼はジョージー、新しいボーイフレンドや自分自身、と怒っていた、彼はただ知っていた 何かが正確に定住していなかった、それは本当に彼を混乱 ときどき彼は眠ることができなかった点。だから、彼は彼女を呼び出すために始めた だけで挨拶すると、ジョージーの新しいボーイフレンドはこの言葉を持って、反応 に応じて。一つは、別のものに導き、今男の子が話していた 対決について。すぐに広がるような、言葉が出てきた、 学校でダンスの後、彼らは満たすために行くとこの事を決済された。 彼女が見つけたときにびびるジョージーは、罪悪感、責任を感じていなかった 、これは一部であったので、教えて誰も彼女の人生の彼女は常に保たれていた 自分自身に。だから圧力はダンスの夜までに取り付け。で 最初のジョージーは、彼女がつもりではなかったと述べ、その後、彼女は彼女の心を変えたと言われ 、彼女は友達と一緒に行っていたことを、彼女の新しいボーイフレンドがライアンを、彼らは可能性があり 、これは圧力を拡散させるであろうし、それまでに期待して、ダンスの後に話す 彼女は避けることに役立つ可能性が実際の戦い。しかし、物事は唯一行きの方法は、 状況を悪化させ。代わりに拳を回避全体戦う イベントを ロサンゼルスの大通りを通ってドラッグレースになりましたとで 夜の終わり車は鉄道にわたって空中に跳ね上げ たトラック。 ジョシーのお父さんが彼女の寝室のドアをノックし、誰も答えない。彼は呼ばれる 彼女のガールフレンドの両親は誰も何が起こったのか知りませんでした。結局、彼らは持って 説明し、県警察の警察官のチャックから呼び出し ていること があったひどい事故に遭ったと、彼らはお願いしに降りてくる可能性 ソート何かを助けるために港湾病院。彼らはおよそ不明だった 人の身元や検証を必要としていた。ジョシーの両親はいつ 手にクリップボード、チャックが廊下に立っていた、到着しました、これがあった 彼の仕事の中で最も難しい部分。彼はタフな男、扱うことができる スマートアレックを公開、チームで他の警官が、彼 ​​は保持することができませんでし 彼の それは我々があなたの子供が死んだと思っている両親を伝えるに来たときに水を。 Josiesの両親がよく明るい部屋に導かれた、二人の遺体は、敷設された 上で 、それぞれをカバーするシートをアルミストレッチャー。体はされていた 洗浄 すべて血が、すべてについて行うことができる何もなかった 破れや マングルされた肉が。ジョージーは、シートの1の下にあった、ライアンは下にあった 他の。 それは彼らの両親は今まで会うのは初めてだった。結局彼らは あろう 法廷で再会し、再びarraignmentsで、再びルイの時に 刑務所から解放。今日ジョシーの誕生日であり、彼女が死亡しなかった場合 に戻って 1976年、彼女は30歳であったであろう。彼女のお父さんは、 閉じた 、彼はそれが、彼 ​​女が死んだ日だったのとまったく同じように保たれて、寝室のドアを 彼の目を拭い、誰かがこのために支払うつもりだったことを、自分自身を約束した 痛み。それまでに、彼は彼の妻を失ったと思いますし、今では、彼が失い始めた心がある。 MAIN SITE:www.BUREAUofARTSandCULTURE.comの問い合わせ先:JOHNNYMILWAUKEE@EARTHLINK.NET LA:www.BUREAUofARTSandCULTURELosAngeles.blogspot.com BAY AREA:www.BUREAUofARTSandCULTURESF 。blogspot.com NEW YORK:www.BUREAUofARTSandCULTURENY.blogspot.comジョシュアアーロンTRILIEGI 1282 W.サンBdのロサンゼルス 直接アメリカカリフォルニア90026電話:213 975 0067